Garis Panduan Tugas Ketua Rumah Sukan

5 Jan
 1. Menguruskan latihan pelajar mengikut jadual yang ditetapkan oleh S/U Sukan.
 2. Mengagih tugas kepada guru penolong rumah.
 3. Menyediakan dan mempastikan adanya buku kedatangan ahli-ahli rumah.
 4. Membentuk pasukan rumah mengikut kumpulan
 5. Merangkakan kegiatan-kegiatan rumah.
 6. Menubuhkan Jawatankuasa pengurusan rumah.
 7. Memastikan peralatan sukan mencukupi untuk kegunaan rumah serta bertanggungjawab menjaga peralatan tersebut.
 8. Mencadangkan peralatan-peralatan yang patut dibeli kepada setiausaha sukan.
 9. Menyerahkan laporan kegiatan pertandingan antara rumah-rumah kepadaSetiausaha Sukan Sekolah.
 10. Mencadangkan ahli-ahli rumah yang berpotensi untuk diserapkan kepada pasukansekolah.
 11. Mengagihkan pelajar-pelajar kepada jenis permainan yang disediakan.
 12. Menyimpan rekod penyertaan pelajar dalam aktiviti rumah untuk diserahkan kepadasetiausaha sukan.
 13. Memilih dan menentukan ahli-ahli pasukan rumah untuk menyertai kegiatan padaperingkat sekolah.
 14. Menjamin keselamatan ahli-ahli rumah dan sentiasa menjaga nama baik sekolah
 15. Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan Pengetua atau wakilnya
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: